อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ท้องไม่พร้อม สามารถตัดสินในทางเลือกได้เองหรือไม่ หรือต้องให้ผู้ปกครองตัดสินใจแทน?

คำตอบ: โดยทั่วไป ต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองยินยอมในการทำหัตถการทางการแพทย์ เช่น การยุติการตั้งครรภ์ หรือการคลอดให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ยกเว้น แต่กรณีเร่งด่วนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต อย่างไรก็ตาม หากความประสงค์ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองขัดแย้งกับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทีมสหวิชาชีพที่ช่วยเหลือเรื่องท้องไม่พร้อมจะเน้นทางเลือกที่เด็กเป็นผู้ตัดสินใจ ด้วยการช่วยประเมินศักยภาพของเด็กและสภาพแวดล้อมประกอบกัน การดำเนินงานนี้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 3.9 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 8

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้