ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม หากมีคู่ หรือมีสามี สามารถตัดสินใจทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมได้เอง
หรือต้องได้รับความยินยอมจากคู่หรือสามี?

คำตอบ: โดยทั่วไป หากคู่สมรสมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มักจะปรึกษาหารือกันอย่างเท่าเทียมและหาทางออกที่สอดคล้องกับทั้งสองฝ่าย โดยมักจะมีการทบทวนความคิดต่อการตั้งครรภ์หรือยุติการตั้งครรภ์รอบคอบขึ้น ในทางตรงข้ามหากความสัมพันธ์ของคู่ไม่ดี ทีมสหวิชาชีพจะให้การปรึกษาครอบครัวประกอบ เพื่อหาทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมกับทั้งสอง รวมทั้งอาจมีกระบวนการครอบครัวบำบัดเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างรอบด้าน รวมถึงข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 2 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 2

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้