หากการตั้งครรภ์มีสาเหตุจากการล่วงละเมิดทางเพศ จะต้องทำอย่างไร

หากตั้งครรภ์จากการถูกละเมิดทางเพศ อย่าแบกสิ่งเหล่านี้ไว้ตามลำพัง แต่ควรเล่าความจริงให้กับพยาบาล แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาทราบ ไม่ควรปกปิดเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือได้ตรงกับปัญหา หน่วยงานที่ช่วยเหลือในด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ศูนย์พึ่งได้ บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด

กรณีความรุนแรงทางเพศนั้นเข้าข่ายข้อบ่งชี้ของการยุติตั้งครรภ์อยู่แล้ว และผู้ประสบปัญหาส่วนใหญ่มักเลือกยุติตั้งครรภ์ ทั้งนี้ การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกละเมิดทางเพศนั้น ได้รับสิทธิการช่วยเหลือจะเพิ่มขึ้น เช่น

    • มีสิทธิยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย ทำให้การช่วยเหลือก็จะง่ายขึ้นด้วย
    • มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรมจำนวน 30,000 บาท ซึ่งโรงพยาบาลหลายแห่งสามารถดำเนินการส่งเรื่องช่วยเหลือได้ หรือผู้ประสบปัญหาสามารถยื่นขอที่สำนักงานคุมประพฤติของทุกจังหวัด

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 8

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้