อายุเท่าไรจึงเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองได้

คำตอบ การเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วัยรุ่นอายุเกิน 15 ปี มีสิทธิตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ด้วยตนเองได้ ในกรณีที่ต้องพักค้างคืนที่สถานพยาบาล ต้องมีผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปี ผู้ปกครอง /ผู้ดูแล มาเซ็นต์รับรองการพักค้างด้วย ทั้งนี้ สถานพยาบาลแต่ละแห่งอาจมีแนวทางที่แตกต่างจากนี้ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน

ปรึกษาท้องไม่พร้อมออนไลน์ เข้าถึงสถานบริการที่ปลอดภัยได้ที่นี่  https://abortion.rsathai.org  

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.3 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 60

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้