ขอใบรับรองแพทย์ในลักษณะไหน ที่ไม่กระทบต่อการเรียน การทำงาน และสังคม

คำตอบ กฎหมายอาญา ม.269 และข้อบังคับแพทยสภาระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นความเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น แจ้งให้แพทย์ทราบผลที่ตามมาจากใบรับรองแพทย์จากโรงเรียน/ที่ทำงาน ขอให้แพทย์ช่วยออกใบรับรองตามอาการที่เข้ารับการรักษาจริง เช่น รักษาอาการเลือดออกในช่องคลอด โดยขอให้หลีกเลี่ยงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 8

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้