เมื่อทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ “การทำแท้ง” หรือ “ยุติการตั้งครรภ์” ผิดกฎหมายหรือไม่?

เป็นความเข้าใจที่ “ผิด” ว่าการทำแท้งผิดกฎหมายทุกกรณี เพราะประเทศต่างๆ ในโลกนี้ ได้ให้การยุติการตั้งครรภ์ เป็นทางเลือกที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยมีข้อกฎหมายในแต่ละประเทศแตกต่างกัน

ประเทศไทย การยุติการตั้งครรภ์ สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายในกรณีต่อไปนี้

  1. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายของผู้หญิง
  2. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจของผู้หญิง
  3. ตัวอ่อนในครรภ์มีความพิการรุนแรง
  4. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนกระทำชำเรา
  5. การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน 15  ปี
  6. การตั้งครรภ์มาจากเหตุล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่ เพื่อทำอนาจาร สนองความใคร่

16 ตัวอย่างปัญหาท้องไม่พร้อม ที่ยุติการตั้งครรภ์ได้ตามเกณฑ์กฎหมาย 

1.
ผู้หญิงท้องสัมผัสรังสี, เป็นธาลัสซีเมียรุนแรง, ติดหัดเยอรมัน, เป็นอีสุกอีใส,
เป็นโรค SLE (โรคพุ่มพวง), รับยาโรคข้อรูมาตอยด์, อายุมาก-สุขภาพไม่ดี

2.

ทารกในครรภ์โครโมโซมผิดปกติ ครรภ์บวมน้ำ, หัวใจผิดปกติ กระดูกคด มีน้ำในช่องท้อง
มีน้ำในสมอง ไม่มีแกนสมอง หัวบาตร ไตไม่ทำงาน ไม่มีกระโหลก ไม่มีเนื้อสมอง อวัยวะผิดปกติ ฯลฯ

3.

ผู้หญิงอายุมากแล้วตั้งท้อง

4.

ผู้หญิงทำหมันแล้วต่อมาตั้งท้อง

5.

ผู้ชายทำหมันแล้วเกิดหมันหลุด ทำให้ภรรยาตั้งท้อง

6.

ผู้หญิงคุมกำเนิดแล้วผิดพลาด เกิดการตั้งครรภ์

7.

อายุ > 15 ปี ถูกข่มขืนแล้วท้องโดยคนในครอบครัว, คนใกล้ตัว, หรือผู้อื่น

8.

อายุ < 15 ปี ถูกข่มขืนแล้วท้อง โดยคนในครอบครัว, คนใกล้ตัว, หรือผู้อื่น

9.

อายุ < 15 ปี ท้องกับแฟนที่อายุเท่ากัน น้อยกว่า หรือมากกว่า โดยสมัครใจ

10.

วัยรุ่นท้องกับแฟน แต่แฟนทิ้ง และอาจถูกไล่/ให้ออกจากโรงเรียน

11.

ผู้หญิงที่มีลูกมาก ฐานะยากจน เลี้ยงดูลูกที่เกิดมาไม่ได้

12.

ผู้หญิงทิ่ตั้งครรภ์กับสามี แต่สามีมักใช้ความรุนแรงตบตีเป็นประจำ

13.

ผู้หญิงทำงานบริการทางเพศ แล้วเกิดตั้งครรภ์

14.

ผู้หญิงที่เปิดเผยการท้องไม่ได้, ท้องนอกสมรส, ผู้ชายไม่รับผิดชอบ, ถูกไล่ออกจากงาน

15.

ผู้หญิงตั้งท้อง และพบความยากลำบากในการเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมา ไม่สามารถเลี้ยงดูได้

16.

ผู้หญิงตั้งครรภ์กับผู้ร่วมสายเลือดเดียวกันในครอบครัว เช่น ปู่ ตา พ่อ พี่ชาย น้องชาย ฯลฯ

แหล่งข้อมูล : หนังสือสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.8 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 10

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้