ยาสำหรับหรับยุติการตั้งครรภ์จะไม่ได้ผลในผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์นอกมดลูก การตั้งครรภ์นอกมดลูกไม่สามารถจะอยู่ต่อไปจนครบกำหนดได้ ต้องรักษาเพื่อช่วยชีวิตผู้หญิง และการทำแท้งด้วยยาจะไม่สามารถรักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้

ครรภ์นอกมดลูก ท้องนอกมดลูก คือ การตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นภายนอกโพรงมดลูกพบได้ร้อยละ 1 – 2 ของการตั้งครรภ์ยาทำแท้งไม่ได้ผลสำหรับการท้องนอกมดลูก ภายหลังการได้รับยาทำแท้งถุงการตั้งครรภ์ที่นอกมดลูกก็ยังมีโอกาสแตก ทำให้ตกเลือดในช่องท้องเป็นอันตรายได้ ผู้หญิงที่มาขอยุติการตั้งครรภ์อาจมีภาวะครรภ์นอกมดลูกอยู่แล้ว ซึ่งวินิจฉัยได้ยาก

ในอายุครรภ์น้อย ๆ การตรวจด้วยอัลตราซาวด์ช่วยวินิจฉัยครรภ์ได้ว่าไม่ใช่ครรภ์นอกมดลูก หากพบถุงการตั้งครรภ์อยู่ภายในโพรงมดลูก การตรวจเนื้อเยื่อที่ขับออกจากมดลูกหลังจากการใช้ยายุติตั้งครรภ์จะช่วยยืนยันการตั้งครรภ์ในมดลูกได้

ในรายที่สงสัยหากผู้หญิงอาจยังมีเลือดออกและปวดเกร็งในท้อง ภายหลังการใช้ยาต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่ามีภาวะท้องนอกมดลูกหรือไม่

ที่มา : คู่มือประกอบการให้บริการก่อน ระหว่าง และหลัง การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาสำหรับผู้ให้บริการในคลินิก , WHO , Concept foundation , SAAF , Department of Health Thailand.
คลิกอ่านต่อ
อาการและอาการแสดงของการตั้งครรภ์นอกมดลูก : https://rsathai.org/contents/585

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.4 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 10

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้