อาการและอาการแสดงของการตั้งครรภ์นอกมดลูก ท้องนอกมดลูก

มีอาการเจ็บปวดที่ท้องน้อยหรืออุ้งเชิงกรานบ่อยครั้งเป็นข้างเดียว และเลือดออกทางช่องคลอดอาการเจ็บปวดและเลือดออกอาจมีติดต่อกันไป หรือเป็น ๆ หาย ๆ และในบางกรณีอาจไม่มีอาการอะไรเลย ปัจจัยเสี่ยงสูงสำหรับครรภ์นอกมดลูก ท้องนอกมดลูก คือ การผ่าตัดท่อนำไข่ ทำหมันโดยตัดท่อนำไข่ เคยมีประวัติการตั้งครรภ์นอกมดลูก การได้รับยาไดเอธิลสติลเบสตรอล (diethylstilbestrol) ขณะเป็นทารกในครรภ์ การใส่ห่วงอนามัย และโรคของท่อนำไข่ที่มีบันทึกไว้  การผ่าตัดทำหมันที่ท่อนำไข่และอื่นๆ ทำให้มีตำแหน่งตีบตันเป็นจุดที่ตัวอ่อนจะเดินทางมาติดอยู่ตรงนั้น ไม่สามารถเดินทางไปฝังตัวในโพรงมดลูกได้ การใส่ห่วงอนามัยเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูก แต่ไม่อาจป้องกันการตั้งครรภ์นอกมดลูก โดยปกติโอกาสที่จะตั้งครรภ์หลังทำหมันหรือใส่ห่วงอนามัยนั้นต่ำมากเนื่องจากเป็น วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่หากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นครรภ์นอกมดลูกสูงกว่าปกติ

การวินิจฉัย นอกจากอาการแสดง ประวัติและการตรวจร่างกาย การวินิจฉัย ครรภ์นอกมดลูกทำได้โดยการซักประวัติอาการของการตั้งครรภ์ เช่น ขาดประจำเดือน อาการแพ้ท้อง คลื่นไส้คัดตึงเต้านม ปัสสาวะบ่อย ฯลฯ การ ตรวจร่างกายและตรวจภายใน การตรวจฮอร์โมนของการตั้งครรภ์และการ ตรวจด้วยอัลตราซาวด์ เกณฑ์สามข้อของครรภ์นอกมดลูก ได้แก่ ขาด ประจำเดือน ปวดท้องน้อยและเลือดออก และตรวจพบก้อนกดเจ็บที่ปีกมดลูก หากมีครบทั้งสามข้ออาจจะวินิจฉัยครรภ์นอกมดลูกได้ร้อยละ 90 ในกรณีตรวจพบฮอร์โมนการตั้งครรภ์ระดับสูง และอัลตราซาวด์ไม่พบถุงการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูกเป็นข้อบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นครรภ์นอกมดลูก/ท้องนอกมดลูกอย่างยิ่ง ถ้าอัลตราซาวด์เห็นถุงตั้งครรภ์พร้อมตัวอ่อนอยู่นอกโพรงมดลูกชัดเจนเป็น ข้อวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุด แต่ก็มีส่วนน้อยที่เห็นชัดเจนเช่นนี้และในบางสถานพยาบาลไม่มีเครื่องอัลตราซาวด์

อย่างไรก็ตาม ครรภ์นอกมดลูกในระยะเริ่มแรกอาจวินิจฉัยได้ยาก ในผู้หญิงบางรายอาจไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็อาจวินิจฉัยผิดพลาดได้ครรภ์นอกมดลูกจำนวนไม่น้อยที่เป็นการวินิจฉัยย้อนหลังไม่อาจวินิจฉัยได้ในครั้งแรก ต้องพบแพทย์หลายครั้ง ตรวจฮอร์โมนการตั้งครรภ์ต่อเนื่องหลายครั้ง และตรวจด้วยอัลตราซาวด์หลายครั้ง ทุกการตั้งครรภ์อาจเป็นครรภ์นอกมดลูกได้จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่

ที่มา : หนังสือเครือข่ายท้องไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 10

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้