หลังจากยามิฟิพริสโตน และไมโซโพรสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขอให้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดการยามิฟิพริสโตน และไมโซโพรสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและวางแผนดูแลกำกับการใช้ยาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 2 ปี โดยทำหน้าที่ต่อไปนี้คือ

  1. ประสานงานกับสถานพยาบาลทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินความพร้อมในการให้บริการ และการอนุญาตให้จัดให้มี ยามิฟิพริสโตนและไมโซโพรสตอลในการบริการยุติการตั้งครรภ์
  2. จัดทำคู่มือการใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซโพรสตอล และจัดส่งคู่มือไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่มียาให้บริการ

  3. รวบรวมรายงานยามิฟิพริสโตนและไมโซโพรสตอลที่นำเข้าโดย บริษัทผู้นำเข้ายาและจัดจำหน่าย

  4. รวบรวมและวิเคราะห์การให้ยาและการยุติการตั้งครรภ์จากรายงานของสถานพยาบาลต่างๆ

  5. เฝ้าระวังและติดตามผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

  6. ประสานกับบริษัทผู้นำเข้ายาฯ ในการจัดทำรายงานสถิติแสดงความก้าวหน้า ทุก4 เดือนและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

การซื้อยาทำแท้งทางอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยง ไม่มีการรับรองคุณภาพ ไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ อาจถูกหลอกได้ ไม่ได้รับยา หรือได้รับยาแต่ยาไม่มีคุณภาพ ยาปลอม ใช้ยาแล้วไม่สามารถทำให้เกิดการแท้ง  ได้รับปริมาณยาที่เไม่ถูกต้อง เว็บไซต์ส่วนใหญ่มักขายยาเพิ่มขึ้นตามอายุครรภ์ เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามแนวทางการรักษา เกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อจากการใช้ยา อาจร้ายแรงถึงขั้นมดลูกแตกและเสียชีวิตได้ 

 

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 0 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 0

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้

โฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่