ตำรับยายุติตั้งครรภ์(ทำแท้ง)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

คณะกรรรมการอาหารและยา ได้มีการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนยาชนิดเม็ด 2 ชนิดที่บรรจุในแผงเดียวกัน เพื่อยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้งในผู้หญิงที่ไม่มีข้อห้ามการใช้ยาทางการแพทย์ โดยมีข้อบ่งชี้ในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ภายใต้ ข้อกฎหมาย ข้อกำหนดของแพทยสภา โดยสามารถสั่งจ่ายยาได้โดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมและไม่พบข้อห้ามใช้ทางการแพทย์

สำหรับตำรับยาดังกล่าว ประกอบด้วยยาเม็ด 2 ชนิด คือ ยามิฟิพริสโตน(mifepristone) หรือที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า RU486 ที่สามารถพบเห็นได้ในเว็บไซต์ขายยาทำแท้งเถื่อน ซึ่งเป็นยาต่อต้านฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน(anti-progesterone)ขนาด 200 มิลลิกรัม จำนวน 1 เม็ด และยาไมโซโพรสตอล (misoprostol) หรือที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า ไซโตเทค ซึ่งเป็นยาออกฤทธิ์เหมือนพรอสตาแกลนดิน(prostaglandinanalogue) ขนาด 200 ไมโครกรัม จำนวน 4 เม็ด สำหรับใช้ใน 24 – 48 ชั่วโมงต่อมา โดยให้สอดไว้ใน ช่องคลอดหรืออมไว้ใต้ลิ้น ยาทั้ง 2 ชนิด บรรจุในแผงเดียวกัน สำหรับยุติตั้งครรภ์ ทำแท้งปลอดภัยในอายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ หรือ 63 วัน นับจากวันที่ผู้หญิงมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย

และในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 มติคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือก ยาไมโซโพรสตอลและมิฟิพริสโตนที่บรรจุในแผงเดียวกัน เพื่อใช้ยุติการตั้งครรภ์ด้วยเหตุทางการแพทย์ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชีย่อย จ(1) และบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชีย่อย จ(1) ต้องมีโครงการพิเศษของหน่วยงานภาครัฐ ต้องให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและวางแผนดูแลกำกับการใช้ยาอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ยาทั้งสองชนิดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนแยกกันในหลายประเทศ และมีการใช้แพร่หลายสำหรับการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้งปลอดภัย) การใช้ยาจะปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูง และมีภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก หากใช้ภายใต้ การดูแลของแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมในด้านนี้

 

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.4 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 67

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้