กว่าจะมาเป็นผู้ให้การปรึกษาท้องไม่พร้อม1663

1663 สายปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม และเครือข่ายส่งต่อ 

สายปรึกษาเอดส์ 1663 ดำเนินการโดยมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เริ่มให้บริการปรึกษาเฉพาะเรื่องเอดส์เป็นครั้งแรกในปึ 2534 ต่อมาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ 11 องค์กร จัดให้สายปรึกษาเรื่องเอดส์ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ให้เป็นสายปรึกษาเอดส์แห่งชาติ โดยมีศักยภาพภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่ 1663 ในเดือนกันยายน 2556 เปิดสายปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม  1663 

สายปรึกษา 1663 นอกจากคลี่คลายปัญหาท้องไม่พร้อม และให้ข้อมูลสถานบริการตามทางเลือกแล้ว 1663 ก็ยังให้ความช่วยเหลือ ดูแลส่งต่อบริการ เพื่อให้เข้าถึงและได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการและมีความปลอดภัย ทั้งในกรณีท้องต่อ โดยการติดต่อประสานที่พักพิงระหว่างรอคลอดและการดูแลหลังคลอด รวมทั้งประสานงานส่งต่อหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง)ที่ปลอดภัยตามอายุครรภ์ หากพบว่าการท้องไม่พร้อมนั้นมีเหตุอันเนื่องมาจากความรุนแรงที่ต้องการความช่วยเหลือในกระบวนการทางกฎหมาย สายปรึกษาท้องไม่พร้อม ก็จะประสานงานและดำเนินการส่งต่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

การส่งต่อให้ความช่วยเหลือดูแลตามทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่บริการข่วยเหลือการท้องต่อที่เป็นมิตร หรือการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (ทำแท้ง) เป็นบริการที่โดดเด่นของสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมเป็นไปอย่างครบวงจร โดยไม่เพียงแค่รับฟังปัญหา และคลี่คลายความรู้สึก แต่ช่วยเหลือให้ผู้ประสบปัญหาได้เข้าถึงบริการที่สอดคล้องกับทางเลือกได้อย่างแท้จริง 

ปัจจุบัน 1663 ให้บริการ 2 ช่องทาง คือ สายปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม  1663 จำนวนทั้งหมด 10 คู่สาย เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. และทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม https://web.facebook.com/1663telephonecsg/

 

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 3.7 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้

โฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่