อัพเดทความก้าวหน้าเครือข่าย RSA (Referral System for Safe Abortion)

ปัจจุบันเครือข่ายมีจำนวนสมาชิกเครือข่ายรวมทั้งสิ้น 569 คน ประกอบด้วย สมาชิกแพทย์ RSA 137 คน กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ และ สมาชิกสหวิชาชีพ RSA 432 คน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย RSA เพื่อเป็น การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างการให้บริการปรึกษาทางเลือกและการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่เข้าถึงได้ของเครือข่าย ซึ่งจะเป็นการขยายและพัฒนาการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ต่อ และคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันดูแลการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้เพียงพอต่อความต้องการ และเอื้ออำนวยให้เกิดระบบส่งต่อที่เป็นรูปธรรมในระยะยาว 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้