โรงพยาบาลเบตง

ข้อมูลสำคัญโปรดอ่าน

สถานบริการนี้เป็นสถานพยาบาลที่มีบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ยาฝังคุมกำเนิด หรือห่วงอนามัย โดยสถานพยาบาลแต่ละแห่งมีบริการ และค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน

ทั้งนี้ปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการคุมกำเนิดโดยวิธียาฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือทุกช่วงอายุหลังยุติการตั้งครรภ์ ทุกสิทธิการรักษา รับบริการคุมกำเนิดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากสนใจเข้ารับบริการ! โปรดติดต่อสถานพยาบาลโดยตรง เพื่อสอบถามบริการ และเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนทุกครั้ง เพื่อจะได้รับการบริการและประโยชน์สูงสุด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช.1330


สถานพยาบาลนี้มีบริการ :
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ hiv
ปรึกษาท้องไม่พร้อม
ปรึกษาสุขภาพจิต
ยาฝังคุมกำเนิด
ห่วงอนามัย

ข้อมูลทั่วไปของบริการ

สถานพยาบาลในกลุ่ม ที่ให้บริการ ยาฝัง และห่วงอนามัย

ห่วงอนามัยเป็นวิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวที่ดีวิธีหนึ่ง และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์สูง ประหยัด สามารถคุมกำเนิดได้ระยะเวลานาน เพื่อรอเวลาจนกว่าจะพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ โดยสามารถถอดห่วงอนามัยออกได้ง่าย ภาวะการเจริญพันธุ์กลับมาในระยะเวลาอันสั้น ห่วงอนามัยคุมกำเนิด มีลักษณะเป็นเหมือนรูปตัว T หรือรูปสมอเรือ ขดไปมาใส่ในโพรงมดลูกเพื่อป้องกันการฝังตัวของไข่ การใส่ห่วงอนามัยจะไปรับบริการใส่เมื่อใดก็ได้ (หากแน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์) ระยะเวลาที่เหมาะที่สุดคือภายใน 10 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือน สามารถคุมกำเนิดได้นาน 5 และ 10 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของห่วงอนามัย หลังใส่ห่วงแพทย์จะนัดตรวจเป็นระยะๆ ควรไปตามนัดหมายจนกว่าจะครบกำหนดถอดห่วงอนามัย

ยาฝังคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร โดยฝังหลอดบรรจุฮอร์โมนสังเคราะห์เข้าไปใต้ผิวหนัง สามารถคุมกำเนิดได้นานถึง 3 และ 5 ปี ตามชนิดของยา

 • ชนิด 1 หลอด (ชื่อการค้า Etoplan หรือ Implanon คุมกำเนิดได้ 3 ปี)
 • ชนิด 2 หลอด (ชื่อการค้า Jadelle คุมกำเนิดได้ 5 ปี)

 • ป้องกันท้องด้วยการระงับการตกไข่ ทำให้มูกบริเวณปากมดลูกเหนียวข้นขึ้น อสุจิผ่านเข้าไปได้ยาก ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางไม่เหมาะสมกับการฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้ว

  • RSATHAI
  • Categoryเขต 12 นราธิวาส พัทลุง สตูล สงขลา ตรัง ปัตตานี ยะลา
  • Location ยะลา

   ข้อมูลการติดต่อ

  • เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.betonghospital.net/
  • ที่ตั้ง :  เลขที่ 106 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
  • เบอร์ติดต่อ : 0 7323 4078-9 ต่อ 117 คลินิกวัยรุ่น หรือ ศูนย์พึ่งได้ OSCC
  โฆษณา