สถานพยาบาลที่ให้บริการห่วงคุมกำเนิด

ห่วงอนามัยคุมกำเนิด หรือ ไอยูดี (Intrauterine device, IUD, intrauterine contraceptive device, IUCD, ICD, coil) เป็นอุปกรณ์คุมกำเนิดขนาดเล็ก มักมีรูปร่างคล้ายตัว T ใช้โดยการใส่เข้าไปในมดลูกเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ การใช้ห่วงอนามัยเป็นหนึ่งในวิธีคุมกำเนิดระยะยาวที่ย้อนกลับได้

ค้นหาสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านเพื่อรับบริการ และนำทางไปยังสถานพยาบาลได้ผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

[wpdatatable id=1]