เพศสัมพันธ์หลั่งข้างนอก ผ่านมา 10 วัน ตรวจการตั้งครรภ์แล้วไม่ท้อง จะยังมีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

ตอบ การหลั่งภายนอกมีโอกาสท้องได้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการกินยาคุมกำเนิดรายเดือนที่มีโอกาสท้องไม่ถึง 1% แต่หลั่งภายนอกจะมีโอกาสท้องได้มากถึง 25% หรือมากกว่า ดังนั้นไม่แนะนำให้ใช้วิธีหลั่งภายนอกป้องกันการท้อง 

ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะกับการตรวจการตั้งครรภ์ แนะนำให้ตรวจหลังจากประจำเดือนขาดตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป หรือหลังจากเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 14 วันขึ้นไป