0 Comments

หลังยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธี mva ผ่านมา 1 อาทิตย์ มีน้ำนมไหลออกจากเต้านม เป็นเรื่องปกติมั้ยคะ

RSATHAI Answered question กุมภาพันธ์ 12, 2021
Add a Comment