0 Comments

ปกติเป็นคนประจำเดือนมาไม่ตรงค่ะเเต่นับจากเดือนล่าสุดที่เป็น16-17วันเล้วปรำจำเดือนไม่มาหลังมีเพศสัมพันธ์ล่าสุดป้องกันทั้งสวมถุงเเละทานยาคุมฉุกเฉินค่ะเเต่ตรวจไป3รอบเเล้วขึ้นว่าไม่ท้องค่ะ ตอนนี้กังวลเพราะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุของอะไรเป็นผลจากการทานยาคุมฉุกเฉินรึป่าว

RSATHAI Answered question ตุลาคม 10, 2022
Add a Comment