ประเทศเวียดนามมีนโยบายประชากรที่ชัดเจนในการมีบุตร 2 คน หากมีบุตรเกิน หรือ มีบุตรเมื่อยังไม่พร้อม สามารถยุติตั้งครรภ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลได้ หากเป็นข้าราชการที่ประสงค์จะยุติตั้งครรภ์ ก็มีสิทธิขอลาหยุดเพื่อไปรับบริการได้ จึงไม่พบบริการเป็นการเฉพาะของแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและต้องเลี้ยงดูเอง   

ที่มา : หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
คู่มือคนทำงาน: ร่วมด้วยช่วยกันดูแล ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2561

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้