สงเคราะห์เด็กอ่อน และอุปการะเด็ก ที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน

 1. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
  ที่ตั้ง : 384 หมู่6 ถนนสุขุมวิท กม.144 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  การติดต่อ : 038 423 468 , 038 416 426
  เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org อีเมล์ : info@thepattayaorphanage.org
  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม , รับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ , บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม โดยประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. มูลนิธิปราถนาสมบูรณ์
  ที่ตั้ง : 187 หมู่1 ตำบลบ้านปึก  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

  การติดต่อ : 089 521 5434บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม , รับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 11 ปี , ให้ที่พักกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม (พิจารณาเป็นรายกรณี ตามความเหมาะสมทั้งก่อนและหลังคลอด) , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ , ประสานงานกับมูลนิธิมิตรมวลเด็ก เพื่อดำเนินการเรื่องบุตรบุญธรรม

 3. ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์
  ที่ตั้ง : 1/1 ซอยคีรี ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 การติดต่อ : 090 473 0737 , 038 685 480

  เว็บไซต์ : www.camillianrayong.org
  อีเมล : prcamillian@yahoo.com
  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม , ให้การปรึกษาช่วยเหลือครอบครัว เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ

 4. บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ
  ที่ตั้ง : 98 หมู่ที่ 6 ถนนวัดบ้านกลาง ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
  การติดต่อ :  080 4340 3075 , 038 463 256
  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ

 5. มูลนิธิเด็ก โครงการบ้านทานตะวัน
  ที่ตั้ง : 95/24 หมู่ที่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
  การติดต่อ : 02 814 1481 ถึง 0 จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 17.00 น.
  เว็บไซต์ : www.ffc.or.th อีเมล : ffc@ffc.or.th
  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : บริการบ้านพักสำหรับเด็กแรกเกิด 0 – 4 ปี , ส่งเสริมพัฒนาการให้เติบโตสมวัย , ทำงานสนับสนุนครอบครัวให้มีศักยภาพในการเลี้ยงดูเด็ก , ให้การสงเคราะห์นม ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด , ให้การปรึกษา แนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของเด็กแรกเกิด – 4 ปี

 6. มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า
  ที่ตั้ง : 228 หมู่4 บ้านป่าบง ตำบลแม่คือ  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 (อยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 10 กิโลเมตร)
  การติดต่อ :  053 386 568 , 089 632 8847

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ :  บริการที่พักแก่เด็ก/ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม  ถูกทำร้าย  ตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ,บริการที่พักสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว , ที่พักสำหรับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายและมีลูกเล็กๆ จนพ้นช่วงภาวะวิกฤติ , การศึกษาตามระบบบริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการของหมู่บ้านเด็กโสสะ  ทั้ง 5 สาขา ดังนี้ เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่มีอายุระหว่าง 0 – 7 ปี , ครอบครัวทดแทน ดูแลในระยะยาว , รับอุปการะเด็ก โดยไม่ส่งหรือคืนเด็กให้หน่วยงานอื่น หรือครอบครัวเดิม  หมายเหตุ:ญาติหรือพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ ต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับการดูแลเด็ก และไม่มาพบเด็กจนเกิดปัญหา หรือเด็กเกิดความเดือดร้อน**ผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยมได้ปีละ2ครั้ง**

 7. หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา  (สามารถรองรับเด็กได้ 120 คน)
  ที่ตั้ง : 1 ถนนเทศบาล 73 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
  การติดต่อ : 081 678 7881
  เว็บไซต์ :  http://www.sosthailand.org

 8. หมู่บ้านเด็กโสสะ สมุทรปราการ (สามารถรองรับเด็กได้ 120 คน)
  ที่ตั้ง : 
  383 หมู่2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  การติดต่อ :  02 323 9553 ,  02 323 1429 , 02 380 1177
  เว็บไซต์ :  http://www.sosthailand.org

 9. หมู่บ้านเด็กโสสะ เฉลิมนารินทร์หนองคาย (สามารถรองรับเด็กได้ 120 คน)
  ที่ตั้ง : 185 ม.3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
  การติดต่อ : 042 990 528
  เว็บไซต์ : http://www.sosthailand.org

 10. หมู่บ้านเด็กโสสะ  “สิริเมตตา72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ เชียงราย (สามารถรองรับเด็กได้ 140 คน)
  ที่ตั้ง : 236 หมู่5 ถนนพหลโยธิน  ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  การติดต่อ : 
  053 772 590 , 084 948 8524
  เว็บไซต์ : http://www.sosthailand.org

 11. หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  ที่ตั้ง : 90 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  การติดต่อ : 076 615 169
  เว็บไซต์ : http://www.sosthailand.org

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.2 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 11

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้