เมื่อตัดสินใจท้องต่อ ต้องคิดในทางบวกกับชีวิตข้างหน้า ไม่ควรคิดหรือทำอะไรตามลำพังด้วยอารมณ์ที่อาจส่งผลเสียกับตัวเอง

การท้องไม่พร้อมควรหาวิธีบอกผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบความจริง เพื่อให้มีคนรับรู้เข้าใจว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นกับเรา และให้ความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการ เช่น เมื่อครบกำหนดคลอด เวลาเจ็บท้อง การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล และช่วยเหลือดูแลหลังคลอด

หากไม่สามารถบอกใครๆ ได้เลย และมีความกังวลไม่รู้จะจัดการชีวิตอย่างไร ควรหาที่ปรึกษาเพื่อเป็นตัวช่วย เช่น เจ้าหน้าที่ให้บริการปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์พึ่งได้ คลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาล บ้านพักเด็กและครอบครัวในทุกจังหวัด หรือ ขอรับบริการปรึกษาจากสายด่วนต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูล ขอคำแนะนำแหล่งช่วยเหลือต่างๆ

การประเมินความพร้อมในการเลี้ยงดู ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม มักมีปัญหาอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว แยกทางกับคู่ในขณะกำลังท้อง ถูกทอดทิ้งให้ท้องเพียงลำพัง รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ไม่มีอาชีพ รายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีที่อยู่อาศัย กำลังเรียนหนังสือ หรือปัญหาอื่นๆ เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมหากต้องการจะท้องต่อไป ก็ย่อมต้องการความช่วยเหลือ

ปัจจุบัน โรงพยาบาลจำนวนมากมีการประเมินความพร้อมของการเลี้ยงดูบุตร โดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามเพื่อประเมินสภาพปัญหา และให้คำแนะนำระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด สามารถแจ้งหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล หรือขอความช่วยเหลือจากบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ทำงานด้านนี้ เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการต่อไป

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 1

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้