สพฐ. ย้ำ “วัยรุ่นท้อง ต้องได้เรียนต่อ” หลักการของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ เมื่อนักเรียนตั้งครรภ์-เด็กต้องได้เรียนต่อ ด้วยการปรึกษากับครอบครัว ร่วมกันจัดการเงียบๆ อย่างเหมาะสม เมื่อคลอดแล้วกลับมาเรียน ประคับประคองให้สามารถเลี้ยงดูได้อย่างดี ต้องไม่ทิ้งเด็ก ช่วยให้เด็กก้าวผ่านวิกฤตและได้ประโยชน์สูงสุด

หากสำนักงานพื้นที่การศึกษาเขตจัดการไม่ได้ ขอให้ประสานระดับเขต โดยทางโรงเรียนอาจช่วยเด็กและครอบครัวประสานสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัด กรณีไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยตนเอง เพื่อขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็น

นอกจากการช่วยเหลือแล้ว ยังร่วมกันกับทุกฝ่าย พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเรื่องเพศเพื่อส่งเสริมการป้องกัน ร่วมกับ กศน. เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้เข้าศึกษาในระบบ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ Path2Health จัดทำสื่อ พัฒนาครู ครอบครัว ผู้ปกครอง บทบาทชายหญิง เน้นการมีสติ เสริมแรงเชิงบวก พัฒนาการร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งทักษะชีวิต

อย่างไรก็ตาม สำหรับทางเลือกยุติการตั้งครรภ์ กฎหมายเปิดให้ทำได้ในกรณีมีปัญหาสุขภาพกาย-ใจ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการล่อลวงข่มขืน แต่เรื่องนี้ก็มีความละเอียดอ่อน ควรผ่านการปรึกษาอย่างรอบด้าน มีปัญหาท้องไม่พร้อม สามารถปรึกษาสายด่วน 1663

ที่มา : รายงานจากการประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน วันที่ 29 มกราคม 2562 โดย ผู้สื่อข่าว RSA (rsathai.org)

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.3 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 6

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้