การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้กับสมาชิกเครือข่ายอาสา RSA และ คลินิกวัยรุ่น จำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางในการใช้โซเชียลมีเดีย ในด้านทำคลิปอย่างง่ายด้วยสมาร์ทโฟน รวมทั้งเทคนิคการเขียน แชร์และ โพสต์เฟซบุ๊คอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอและแชร์ข่าวสารด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเพจของตนเอง ร่วมกับสื่อออนไลน์ในเครือข่าย RSA
  3. สร้างเครือข่ายออนไลน์ ระหว่าง RSA และคลินิกวัยรุ่น/ศูนย์พึ่งได้ ที่ใช้เพจในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างความเคลื่อนไหวทางสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกลิงก์ :
https://web.facebook.com/rsathai.org/inbox/

ย้อนอ่านการอบรม Workshop Social Media รุ่นที่ 1 ได้ที่ลิงค์นี้

แบบสอบถาม ผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร Social Media 101 รุ่น 2
27-28 พฤศจิกายน 2562 (เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน)ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.7 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 17

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้