เมื่อทางเลือกคือตั้งครรภ์ต่อไป เตรียมตัวเตรียมใจเผชิญการตั้งครรภ์
เพราะการตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อมแตกต่างจากการตั้งครรภ์ทั่วไป”

ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมจึงต้องเรียนรู้และเตรียมตัวในการเผชิญปัญหา ควรตั้งสติให้ดี หาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่ควรหาทางออกแต่เพียงลำพัง อาจขอรับการปรึกษาจากหน่วยงานช่วยเหลือต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาทีละประเด็นเพื่อให้เห็นทางออก

ผู้หญิงจำนวนมากเข้าใจว่าทางออกมีทางเดียวคือการยุติการตั้งครรภ์ และเมื่อไม่มีข้อมูลที่มากพอ หลายคนจึงลงเอยด้วยการไปทำแท้งในสถานและวิธีการที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิต บางคนก็ไม่กล้าบอกใคร ๆ ทำให้อายุครรภ์ล่วงเลยเกินเลยไปมากกว่าจะยุติการตั้งครรภ์ได้ถึงแม้จะยุติการตั้งครรภ์ไม่ได้ก็ยังมีทางออกอยู่เสมอ

6 สิ่งที่ควรทำ เมื่อทางเลือกคือท้องต่อไป

  1. ฮึดสู้กับสิ่งที่ต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้ เราเพียงพลาดพลั้งไปในอดีต แต่นั่นคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เรามีความท้าทายในอนาคตที่รออยู่
  2. ถามตนเองว่าต้องการอะไร และจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร อะไรคือปัญหาและอุปสรรค เพื่อค่อยๆ หาทางออกทีละเรื่อง
  3. หาวิธีการบอกผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบความจริง เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง แฟน ครู ฯลฯ เพื่อให้มีคนรับรู้เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับเรา และให้ความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการ เช่น เมื่อครบกำหนดคลอด เวลาเจ็บท้องคลอด การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล และช่วยเหลือดูแลหลังคลอด
  4. เมื่อตัดสินใจท้องต่อ ต้องคิดในทางบวกกับชีวิตข้างหน้า ไม่ควรคิดหรือทำอะไรตามลำพังด้วยอารมณ์ที่อาจส่งผลเสียกับตัวเอง เพราะการตั้งท้องมีเวลาไปตามอายุครรภ์
  5. หากยังเป็นนักเรียน นักศึกษา วางแผนเรื่องการหยุดพักการเรียน การสอบให้สอดคล้องกับกำหนดนัดวันคลอด ควรพยายามให้จบเรียนตามช่วงชั้น เพื่อให้กลับไปศึกษาต่อได้สะดวกขึ้น
  6. หากกำลังทำงาน ต้องวางแผนเรื่องการหยุดงานลาคลอด โดยในพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิแรงงาน พ.ศ. 2541 ลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดได้ 90 วัน (รวมวันหยุด) ระหว่างนั้นลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 45 วันทำงาน โดยกฎหมายห้ามมิให้เลิกจ้างลูกจ้างหญิงด้วยเหตุเพราะการตั้งครรภ์  

ข้อมูล : หนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 5

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้