สถานบริการด้านสุขภาพจิต ในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
(Department of Mental Health Ministry of Public Health.)

เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับ การพัฒนาวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริม ป้องกันปัญหายาเสพติด บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วย ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและประชาชน โดยมีสถานบริการทั่วประเทศทั้งสิ้น 19 แห่ง ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร 

1. สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
ที่ตั้ง เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 442 2500
การให้บริการ : https://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=12664

2. สถาบันราชานุกูล
ที่ตั้ง เลขที่ 4737 แขวงดินแดง ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 02 248 8900

3. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ที่ตั้ง เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02 441 6100

4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ที่ตั้ง เลขที่ 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 442 2500 การให้บริการhttps://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13007


นนทบุรี 

5. โรงพยาบาลศรีธัญญา
ที่ตั้ง เลขที่ 47 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 528 7800
การให้บริการ : https://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=12650


สมุทรปราการ

6. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์
ที่ตั้ง เลขที่ 61 ซอยเทศบาล19 ต.ปากน้ำ ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ 02 384 3381-3
การให้บริการ : https://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13006


สระแก้ว

7. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ที่ตั้ง เลขที่ 176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์ 037 262 994 , 037 262 998
การให้บริการhttps://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13005


นครสวรรค์

8. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ 056 219 444
การให้บริการhttps://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13010


เชียงใหม่

9. โรงพยาบาลสวนปรุง
ที่ตั้ง เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 908 500
การให้บริการhttps://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13009

10. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ที่ตั้ง เลขที่  196 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053 908 300
การให้บริการhttps://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13008


นครราชสีมา

11. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ที่ตั้ง เลขที่ 86 ถนนช้างเผือก, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044 233 999
การให้บริการhttps://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13001


นครพนม

12. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ที่ตั้ง เลขที่ 210 หมู่ 11 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042 539 000 การให้บริการhttps://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13002


ขอนแก่น

13. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ที่ตั้ง เลขที่ 169 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043 209 999
การให้บริการ :  https://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13000

14. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ตั้ง เลขที่ 282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043 910 770
การให้บริการhttps://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13253


เลย

15. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
ที่ตั้ง เลขที่ 440 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 042 808 100
การให้บริการhttp://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13003


อุบลราชธานี

16.  โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
ที่ตั้ง เลขที่ 212 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045 352 500
การให้บริการhttps://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=12999


สุราษฎ์ธานี

17. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ที่ตั้ง เลขที่ 289 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์  077 916 500
การให้บริการhttps://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13004

18. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ที่ตั้ง เลขที่ 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์  077 312 179
การให้บริการ : https://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13254


สงขลา

19. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
ที่ตั้ง เลขที่ 472 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 317 400
การให้บริการhttps://www.dmh.go.th/service/search.asp?hostid=13011 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้