1. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
  ที่ตั้ง : 78/1 หมู่ที่ 1 ซอยติวานท์–ปากเกร็ด ตำบล บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  การติดต่อ : 02 583 8314 , 02 583 0000 
  อีเมล  :  pakkredbabieshome@hotmail.com  
  เว็บไซต์ : http://www.pakkredbabies.com

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ :
  ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม , ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัว เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก (เครื่องอุปโภค-บริโภค) , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ , บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม ,ดำเนินงานด้านครอบครัวอุปการะ
 2. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
  ที่ตั้ง : 78/24 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  การติดต่อ : 02 584 7255 
  เว็บไซต์ : www.phayathaibabieshome.go.th  

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม , ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบ ครัว เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก (เครื่องอุปโภค-บริโภค) , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ , บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม ,ดำเนินงานด้านครอบครัวอุปการะ
 3. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  ที่ตั้ง : 2/40 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110
  การติดต่อ : 02 577 2347 , 02 577 1172 
  อีเมล: rangsitbabyhome@yahoo.co.th
  เว็บไซต์ : www.rangsitbabyhome.org  

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม , ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบ ครัว เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก (เครื่องอุปโภค-บริโภค) , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ , บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม ,ดำเนินงานด้านครอบครัวอุปการะ
 4. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
  ที่ตั้ง : 63/3 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
  การติดต่อ : 053 121 161 ต่อ 106 
  เว็บไซต์ : www.baanviengping.go.th  

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : ให้การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 0 – 6 ปี และเด็กหญิง 6 – 18 ปี ให้เจริญเติบโตตามวัยพร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม , ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก (เครื่องอุปโภค-บริโภค) , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ , บริการจัดหาครอบครัวทดแทน (บุตรบุญธรรม/ครอบครัวอุปการะ)
 5. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  ที่ตั้ง : 193 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
  การติดต่อ : 075 356 166 , 075 310 374  

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม , ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก (เครื่องอุปโภค-บริโภค) , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ , บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ , บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
 6. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  ที่ตั้ง : 57/5 หมู่2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
  การติดต่อ : 074 330 219 
  อีเมล: bansongkhla@gmail.com
  เว็บไซต์ : http://www.bansongkhla.org  

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม , ให้การปรึกษา ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค) , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ , บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ , บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
 7. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  ที่ตั้ง : 283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
  การติดต่อ : 043 237 334 , 043 337 533 
  เว็บไซต์ : www.khaenthongbaby.net  

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : ให้การเลี้ยงดูอุปการะชั่วคราวแก่เด็กแรกเกิด 0 – 6 ปี และเด็กชาย 7 – 18 ปี , ให้การปรึกษา/ ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค) , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ , บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ , บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
 8. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
  ที่ตั้ง : 238 หมู่4 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง อุดรธานี 41330
  การติดต่อ : 042 120 074  
  เว็บไซต์ : www.ud-girlshome.com  

  บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ : ให้การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 0 – 6 ปี และเด็กหญิง 6 – 18 ปี ให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม, ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค) , ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ ,บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ , บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 4.7 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 39

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้