การทำแท้งในประเทศไทยไม่ได้ผิดกฎหมายทั้งหมด กฎหมายอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถตัดสินใจทำแท้งได้โดยแพทย์ โดยมีข้อบ่งชี้เหตุผลทางการแพทย์เพื่อสุขภาพและชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความผิดทางเพศ ดังต่อไปนี้

  1. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อชีวิตหรือสุขภาพทางกายของผู้หญิง
  2. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนกระทำชำเรา
  3. การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าหญิงนั้นจะสมยอมหรือไม่ก็ตาม
  4. การตั้งครรภ์มาจากเหตุล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่ เพื่อทำอนาจาร สนองความใคร่
  5. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจของผู้หญิง (เพิ่มเติมในข้อบังคับแพทยสภา พ.ศ. 2548 ขยายความ ”สุขภาพ” ให้ครอบคลุมทางกายและใจ แต่ยังไม่ถูกระบุไว้ในกฎหมาย)
  6. ทารกในครรภ์มีความพิการ (เพิ่มเติมในข้อบังคับแพทยสภา พ.ศ. 2548 โดยใช้เหตุผลปัญหาสุขภาพทางใจของผู้หญิง แต่ยังไม่ถูกระบุไว้ในกฎหมาย)

ผลสำรวจโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจากโรงพยาบาล 243 แห่ง ใน 13 จังหวัดเมื่อปี 2557 พบว่าร้อยละ 30.8 ทำแท้งเนื่องจากเหตุผลทางด้านสุขภาพกาย ในขณะที่ร้อยละ 69.2 ทำแท้งด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว โดยใช้การตีความจากข้อบังคับแพทยสภาว่า ผู้ที่ต้องเผชิญปัญหาเหล่านี้ มีปัญหาสุขภาพทางใจ

กฎหมายทำแท้งมีความเป็นมาอย่างไร? คลิกที่นี่ : https://rsathai.org/contents/13195

ร่วมติดดาวให้เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ

คลิกที่ดาวเพื่อติดดาวให้เนื้อหานี้

จำนวนดาวเฉลี่ย 5 / 5. จากการติดดาวทั้งหมด 3

ยังไม่มีการติดดาวให้กับเนื้อหานี้... เป็นคนแรกติดดาวให้เนื้อหานี้