พันธมิตรเครือข่าย

พันธมิตรเครือข่าย

พันธมิตรเครือข่ายRSA

มุมมองของแพทย์ต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย – นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง

0
"..ถ้าเราสามารถเข้ามาช่วยเหลือกันได้ ช่วยกันเถอะครับ ในการที่จะช่วยเหลือผู้หญิงให้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตไปได้อย่างปลอดภัยที่สุด.." https://www.youtube.com/watch?v=7_Us400b6iQ&t=2s นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

เราให้ความรู้เรื่องเพศให้เป็นเรื่องปกติ ที่สามารถพูดคุยกันได้ – คุณนิสิต ส่งศรี ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

0
https://youtu.be/Bifn4wA1VdY ท้องไม่พร้อมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างกับครอบครัว เราไม่ได้มองว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เราต้องไปแก้ที่วัยรุ่น เราต้องมองว่าเราต้องไปแก้ที่ศูนย์เด็กตั้งแต่เล็กๆ เลย เราให้ความรู้เรื่องเพศให้เป็นเรื่องปกติ ที่สามารถพูดคุยกันได้ เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ความโดดเด่นในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จุดเด่นคือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่ให้ความสำคัญเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ปัจจุบันสถิติลดลง แต่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมเยอะขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าวัยรุ่นปัจจุบัน เข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เดี่ยวนี้เรื่องการพกถุงเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าผู้หญิง ผู้ชาย เราต้องให้ความรู้ตรงนี้...

ไม่มีเด็กคนไหนที่มีเพศสัมพันธ์ขณะเรียนแล้วต้องการมีท้อง – คุณวิเชียร ปั้นม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์

0
https://youtu.be/Oc07ElckdBs จากข้อมูลการสอบถามเด็ก ไม่มีเด็กคนไหนที่มีเพศสัมพันธ์ขณะเรียนแล้วต้องการมีท้อง ไม่มีครับ นอกเสียจากว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ เช่น ถุงยางอนามัย เด็กไม่มีความตั้งใจ และมันเป็นการเสียโอกาสอนาคตของเขา เราก็เลยคิดว่า ตรงนี้เราน่าจะช่วยเหลือเขา จึงดำเนินการโครงการนี้ขึ้นมา โดยเด็กกลุ่มนี้การศึกษาทางเลือกต้องมาเรียนวันเสาร์อาทิตย์ โรงเรียนจะมีมอบหมายภาระงานไป เด็กสามารถจบได้พร้อมกับเพื่อน ไม่มีความแตกต่างกับเด็กปกติทั่วไป เมื่อเขาออกกลางคัน เช่น ในช่วงของ ม.3 เทอมที่ 2 เพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนเขาก็เรียนตามปกติ เด็กที่ออกกลางคันก็มาเรียน ส...
Doctors

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

0
  เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม (The Choices Network, Thailand) เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม หรือ Choices Group ก่อกำเนิดมาจากข้อเสนอให้ “สร้างกรอบใหม่การขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้หญิงท้องที่ประสบปัญหาและต้องการยุติการตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเรื่องของผู้หญิงต่อ "ทางเลือกเมื่อไม่พร้อม" โดยรวมเอาทุกภาคส่วนของคนทำงานที่เกี่ยวข้องในทุกทางเลือกเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนในรูปของเครือข่าย” ข้อเสนอนี้ได้รับการแปรเป็นภาคปฏิบัติการ ด้วยการผลักดันของมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (องค์การแพธ ประเทศไทยในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ในการจัดประชุมเรื่อง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องเมื่อไม่พร้อม” มีผู้เข้าร่วมประชุม...

ศูนย์พึ่งได้ มีบริการปรึกษาทางเลือกและช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม พญ. จรรยาภรณ์ รัตนโกศล โรงพยาบาลขอนแก่น

0
"กรณีที่ท้องไม่พร้อม และตัดสินใจแล้วว่าจะยุติการตั้งครรภ์ ให้โทรไปที่ 1663 จะมีคำแนะนำต่าง ๆ รวมถึงการส่งต่อบริการที่ใกล้ในการให้บริการมากที่สุด และมีบริการในโรงพยาบาลที่ศูนย์พึ่งได้จะมีบริการให้การปรึกษากรณีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมว่ามีทางเลือกอย่างไรบ้าง ทุกโรงพยาบาลถึงแม้จะไม่มีศูนย์พึ่งได้ ก็จะมีคลินิกให้การปรึกษา ซึ่งสามารถที่จะให้การปรึกษาและส่งต่อให้ได้รับบริการที่ปลอดภัยได้ คิดให้รอบคอบว่า ตั้งครรภ์ต่อแล้วจะมีผลอย่างไร หรือยุติการตั้งครรภ์จะมีผลอย่างไร ตัดสินใจด้วยตัวเอง เมื่อตัดสินใจแล้วว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้มีผลกระทบต่อเรา หรือในอนาคต หรือเด็กที่จะเกิดมา เราต้องช่วยกันรับผิดชอบ รับผิดชอบตัวเราเอง รับผิดชอบต่อสังคม RSA คือ กลุ่มแพทย์ที่รวมตัวกัน...

ท้องไม่พร้อมมีทางเลือก คุณวิจิตรา วาลีประโคน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

2
https://youtu.be/dqAnjAvoyTk ผู้ที่มารับบริการ ส่วนใหญ่ที่เจอคือ ไม่ได้ป้องกันตัวเอง ไม่คิดว่าจะท้อง การป้องกันนั้นไม่มีประสิทธิภาพพอ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ซึ่งมีปัญหาเยอะสุดที่มา ด้วยลืมกินยา คิดว่าไม่เป็นไร ลืม 1 วัน 2 วัน ทำให้พลาดท้อง มีคนที่สั่งยาทางเน็ต แล้วมาหาเรา ต้องฝากบอกว่า ตอนนี้ในโลกยุคนี้ถ้าจะสั่งยาทางเน็ตเป็นช่องทางที่คิดว่ายังไม่ปลอดภัย เพราะว่าต้องผ่านการตรวจอายุครรภ์ ตรวจว่าอยู่ในมดลูกจริงๆ มั้ย โดยแพทย์ก่อน...

ให้เขาเข้าถึงสิทธิ ที่ควรจะได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ ในการทำแท้งหรือ ตั้งครรภ์ต่อ

3
การทำงานกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม คนทำงานต้องเจอกับดักหลายอย่าง อย่างแรกคือ ทัศนคติต่อการทำแท้ง ถ้ามีทัศนะคติต่อการทำแท้งว่าเป็นความผิดบาป ก็จะไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้หญิงหรือบางครั้งก็แนะว่าไม่ควรทำ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจเหนือโดยไม่เคารพสิทธิของผู้หญิง ยิ่งเป็นเด็กยิ่งไม่อนุญาต ให้เขาเข้าใจสิทธิของตัวเอง การมีอยู่ของสิทธิ และความต้องการผู้หญิงไม่ได้รับการยอมรับ กับดักต่อมาคือเรื่องภาวะอารมณ์ในภาวะวิกฤต ข้อมูลต่างๆ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ระหว่างผู้หญิงที่ยังรู้สึกสับสน เครียด วิตกกับภาวะที่เป็นอยู่ คนทำงานหรือคนที่อยู่รอบข้างจะต้องมีทักษะในการทำงานกับภาวะอารมณ์ก่อนในกระบวนการให้การปรึกษาเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองให้ชัดเจนและตัดสินใจบนพื้นฐานความเข้าใจ และเมื่อเขาได้ตัดสินใจแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหน ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา การให้การปรึกษาเน้นในเรื่องการทำงานกับภาวะอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในทุกช่วงของการช่วยเหลือ จะต้องผลักดันให้เขาเข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการทำแท้งหากเขาตัดสินใจทำ แต่หากเขาตั้งครรภ์ต่อ...

“ทุกทางเลือกล้วนเจ็บปวด…” อาจารย์สุจิตรา โปร่งแสง ข้าราชการ (ศึกษานิเทศก์) ที่ผันตัวมาเป็นนักวิชาการอิสระ

0
https://www.youtube.com/watch?v=9gavGyUCRC4 "ทุกทางเลือกล้วนเจ็บปวด…" อาจารย์สุจิตรา โปร่งแสง ข้าราชการ (ศึกษานิเทศก์) ที่ผันตัวมาเป็นนักวิชาการอิสระ เคยเจอเด็กที่อยู่ในโครงการแล้วก็โทรมาปรึกษา ก็อยากเลือกทางเลือกนี้ ถามความรู้สึกแรกก็อึ้ง มันคล้ายๆ แบบทดสอบนึงว่า ผู้ใหญ่เชื่อจริงหรือปล่าวว่า เด็กสามารถเลือกตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองได้ มันเป็นแบบทดสอบของเราจริงๆ ในตอนนั้น หลังจากที่ผ่านอารมณ์ความรู้สึกเรื่องการอึ้งไปแล้ว เราเริ่มใช้วิชาการที่เรียนรู้มา ตั้งหลักให้ดี เช็คอีกนิดนึงว่าเขาต้องการอย่างนั้นจริงๆ มั้ย ทางเลือกอื่นเขารู้แล้วหรือยัง เมื่อเช็คแล้วว่าทุกอย่างเขารู้หมด เลือกที่จะเป็นการส่งต่อให้เขาถึงแหล่งข้อมูลที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย เพราะว่าสุดท้ายจริงๆ เราเชื่อว่าถ้าเขาไม่มีข้อมูลเหล่านี้...

ทำแท้งเป็นสิทธิ์ ไม่ใช่บาปกรรม

0
อาจารย์อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (ศูนย์บ้านดิน) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาทกรรมการทำแท้งในสังคมพุทธโดยเธอลองวิเคราะห์ปัญหานี้ตามหลักอริยสัจสี่ว่าเหตุที่ผู้หญิงเหล่านี้เลือกที่จะไปทำแท้งไม่ใช่เพราะการทำแท้งเป็นทางเลือกหนึ่งในชีวิตแต่เขาถูกบังคับให้เลือกผู้หญิงเหล่านี้รู้โดยปัญญาดีว่าความทุกข์นี้เป็นความทุกข์ที่สาหัสและเขาไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ https://youtu.be/s-D7Yccq7YA ด้วยค่านิยมที่สังคมไทยไม่ได้สอนให้ผู้ชายคุมกำเนิด เมื่อผู้ชายไม่รับผิดชอบ ความทุกข์จึงตกอยู่ที่ผู้หญิง ผู้หญิงเหล่านั้นจึงต้องหาวิธีแก้ปัญหาอย่างโดดเดี่ยว โดยไม่มีระบบใดในสังคมมาช่วยเหลือ เขาต้องถูกสังคมตีตราตั้งแต่ท้องแล้วไม่รับผิดชอบ ถูกผลักไสให้ออกจากโรงเรียน เมื่อไปโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลก็อาจไม่เกื้อกูลเขา แถมยังตีตราเขามาอีก และอาจถูกผลักไสจากคนในครอบครัวเช่นกัน พระพุทธเจ้าจะบอกว่าการทำลายชีวิต การเบียดเบียนเป็นบาป แสดงว่าตั้งแต่ผู้ชายที่ทำเขาท้องไม่รับผิดชอบ ก็เบียดเบียน ผู้ชายคนนี้ก็บาปแล้ว ระบบโรงเรียนที่ผลักเด็กคนนี้ออก ไม่เกื้อกูลตอนเขาท้อง ระบบโรงเรียนก็บาปแล้ว ครอบครัวที่ผลักเขาออกไป ครอบครัวก็ทำบาปแล้ว เพราะฉะนั้นบาปคือการเบียดเบียน...

ใครๆ ก็เป็นปลัดได้ ทำแต่ถนน ทำแต่ประปา แต่… – คุณณรงค์ ยิ้มสุด ปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

0
https://youtu.be/J_W2zp2j5vs วัยรุ่นหนึ่งคนที่เกิดปัญหา คือลูก คือหลานเรา ถ้าเราไม่อยากเห็นลูกหลานเรามีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์วัยรุ่น มีอาชีพมีงานทำที่มั่นคง เราต้องลุกขึ้นมาดูแล ผมมองอย่างนี้ครับว่า การทำถนนเราทำเสร็จวันนี้ พรุ่งนี้ใช้ได้เห็นผลงาน แต่ผมเชื่อว่าใครๆ ก็เป็นปลัดได้ ทำแต่ถนน ทำแต่ประปา แต่การสร้างคนพรุ่งนี้เขาอาจจะมองไม่เห็น และไม่รู้เห็นผลเมื่อไหร่ แล้วเราไม่รู้เรายังทันที่จะมีชีวิตรอดอยู่ไหม แต่ผมว่า นี่ก็คือถ้าเราทำสิ่งนี้มันไม่มีใครทำและเราทำได้ มันโอเคนะ ... บางส่วนบางตอนจากการสัมภาษณ์ คุณณรงค์ ยิ้มสุด ปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
RSA Prompt คืออะไร
ปรึกษาท้องไม่พร้อม
คำนวณอายุครรภ์
คำถามที่พบบ่อย